title

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học vào cuối tháng 12-2023
Thứ sáu, 20/10/2023, 02:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học vào cuối tháng 12-2023

Chư tôn đức niệm Phật trước khi diễn ra phiên họp

 

Sáng 19-10, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có phiên họp thảo luận về công tác giảng dạy cũng như dự thảo một số nội dung hoạt động trong thời gian sắp tới để trình Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện thông qua, trước khi tổ chức thực hiện.

Chư tôn đức thảo luận bổ sung vào quy chế đào tạo hệ Sau đại học

Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng kiêm Trợ lý Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng; chư tôn đức Phó Viện trưởng: Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Phước Lượng, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt; cùng chư tôn đức thành viên và lãnh đạo các phòng ban.

Thượng tọa Thích GIác Dũng trình bày về việc tổ chức hội thảo toàn trường cho học viên và nghiên cứu sinh sau đại học

Đại đức Thích Giác Thọ báo cáo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2023

Đại đức Thích Giác Thọ, Trưởng phòng Hành chánh đã trình về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp dành cho Tăng, Ni sinh khóa XIV, XV (hệ chính quy) và học viên khoá VI (hệ đào tạo từ xa). Dự kiến, lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 24-12.

Bên cạnh đó, liên quan đến nhân sự lãnh đạo các khoa, hầu hết đều lưu nhiệm, một vài khoa có nhân sự mới do Trưởng khoa đề xuất trình Hội đồng Điều hành xem xét và ra quyết định.

Đại đức Thích Lệ Ngôn trình bày về công tác đào tạo

Theo Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng phòng Đào tạo cho biết, đợt tốt nghiệp này, có 469 cử nhân Phật học, trong đó có 321 vị hệ chính quy và 148 vị hệ đào tạo từ xa.

Liên quan đến công tác giảng dạy đối với các giảng viên ở xa cũng được thảo luận và đi đến thống nhất cho các trường hợp cụ thể.

Phiên họp cũng đã lắng nghe báo cáo về sinh hoạt và tu học tại nội viện; quyết định thời gian học tập, đọc sách đối với Tăng, Ni sinh tại thư viện; thảo luận một số việc liên quan đến dạy và học cũng như sinh hoạt tu học nội trú tại học viện trong thời gian sắp tới...

Kết thúc phiên họp chư tôn đức đã biểu quyết thống nhất dời ngày tuyển sinh hệ Sau đại học vào ngày 28-12 thay vì ngày 30-11 như đã thông báo; nhất trí việc giảng dạy tại học viện luôn lấy học viên làm trung tâm, cũng như chất lượng đào tạo là việc cần thiết.

https://giacngo.vn/hoc-vien-phat-giao-vn-tai-tphcm-to-chuc-le-tot-nghiep-cu-nhan-phat-hoc-vao-cuoi-thang-12-2023-post69014.html#69014|zone-box-home-110|0

Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên họp:

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 710