title

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Thứ ba, 21/05/2024, 08:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

Căn cứ Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2024.

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-BNV ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ.

Nhằm đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả khi triển khai thực hiện Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như giúp cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố nắm được những nội dung cơ bản, những quy định mới của Nghị định. Ban Tôn giáo xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung chi tiết các văn bản có thể xem và tải tại đây.

1. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ;

2. Quyết định số 75/QĐ-BNV ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ;

3. Kế hoạch số 668/KH-BTG ngày 20/5/2024 của Ban Tôn giáo./.

Q.H

Số lượng lượt xem: 136