title

Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ
Thứ sáu, 05/07/2024, 08:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ

Nhằm giúp cho các tín hữu nắm được những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh những nội dung được giảng dạy trong chương trình đào tạo lớp Trung cấp Mục vụ do Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam tổ chức. Văn phòng Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo Thành phố để báo cáo, giảng dạy cho các tín hữu nói trên, thời gian báo cáo, giảng dạy diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 04/7 đến ngày 05/7/2024 tại Văn phòng Tổng hội số 59 đường số 3, khu nhà ở Rạch Bà Tánh, Ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Báo cáo viên: Đ/c Trần Minh Đức, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2, Ban Tôn giáo Thành phố.

Q.H

Số lượng tham dự: 18 tín hữu

Số lượng lượt xem: 24