title

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại huyện Bình Chánh
Thứ năm, 20/06/2024, 09:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại huyện Bình Chánh

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND-NV về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024.

Thời gian tập huấn vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện.

Báo cáo viên: Đ/c Trần Minh Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban Tôn giáo

Tham dự có khoảng 450 người là cán bộ, công chức đang công tác tại Ban Dân vận huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính tri, xã hội huyện; công chức trực tiếp làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; tổ trưởng, tổ chỉ đạo công tác tôn giáo; chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của xã, thị trấn; bí thư hoặc trưởng ấp, khu phố trên địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh

Nội dung tập huấn.

- Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ thay thế Nghị định số 162/2017/NĐCP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Trao đổi, hướng dẫn xử lý tình huống một số vụ việc cụ thể liên quan tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn về thẩm quyền, trách nhiệm của huyện, xã, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Q.H

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn

 

Số lượng lượt xem: 64