title

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại huyện Cần Giờ
Thứ sáu, 21/06/2024, 09:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại huyện Cần Giờ

Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Kế hoạch số 4016/KH-UBND-NV về tổ chức lớp thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Thời gian tập huấn cả ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường A Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, được chia thành 02 lớp:

+ Buổi sáng lớp 1: là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo hoặc phụ trách công tác vận động quần chúng tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thuộc huyện, xã thị trấn.

+ Buổi chiều lớp 2: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Tham dự có khoảng 60 người/lớp

Báo cáo viên: Đ/c Trần Minh Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban Tôn giáo

Nội dung tập huấn.

- Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ thay thế Nghị định số 162/2017/NĐCP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.        

Q.H

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn

  

Đ/c Trần Minh Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban Tôn giáo

Đ/c Nguyễn Thành Lộc, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Cần Giờ

Các vị chức sắc, chức việc huyện Cần Giờ tham dự hội nghị tập huấn

 

 

Số lượng lượt xem: 66