title

Thông tin tình hình tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2568 - DL. 2024
Thứ sáu, 28/06/2024, 07:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông tin tình hình tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2568 - DL. 2024

Nhằm giúp cho quý Chư tôn đức Tăng, Ni tại các Tự viện trên địa bàn Quận 8 đang tham dự tập trung khóa An cư Kiết hạ PL. 2568 - DL. 2024, hiểu được những nội dung cơ bản trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và thông tin tình hình tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quận 8 thông qua Phòng Nội vụ Quận 8 phối hợp với Ban Tôn giáo Thành phố tổ chức buổi báo cáo chuyên đề trong mùa An cư Kiết hạ PL.2568 - DL. 2024

Thời gian báo cáo vào lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Chùa Quan Âm, Phường 15, Quận 8.

Báo cáo viên: Đ/c Trần Minh Đức, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2, Ban Tôn giáo Thành phố

Thành phần tham dự.

Quang lâm buổi báo cáo có Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quận 8 cùng quý Chư tôn đức Tăng, Ni hiện đang sinh hoạt, tu tập tại các Tự viện trên địa bàn Quận 8 tập trung dự khóa An cư Kiết hạ PL. 2568 - DL. 2024.

Nội dung báo cáo: Thông tin tình hình liên quan đến đời sống tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước.

Số lượng tham dự: 100 vị

Q.H

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo

 

Số lượng lượt xem: 44