title

Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại Quận 12
Thứ hai, 20/05/2024, 07:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại Quận 12

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Kế hoạch số 2806/KH-UBND-NV về tập huấn Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Thời gian tập huấn vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường 1 Ủy ban nhân dân Quận 12.

Báo cáo viên: Đ/c Trần Minh Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban Tôn giáo

Tham dự có khoảng 450 người là thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quận, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận quận, các đoàn thể chính trị xã hội quận; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn phụ trách công tác tôn giáo, dân tộc; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự, Công an quận và chiến sĩ phụ trách công tác tôn giáo; Tổ công tác tôn giáo 11 phường và đại diện 339 khu phố

Nội dung tập huấn: Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ thay thế Nghị định số 162/2017/NĐCP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Q.H

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 132