Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ (05/07/2024)
Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ
Tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 cho cán bộ, công chức phụ trách tín ngưỡng, tôn giáo tại quận Gò Vấp (28/06/2024)
Tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 cho cán bộ, công chức phụ trách tín ngưỡng, tôn giáo tại quận Gò Vấp
Thông tin tình hình tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2568 - DL. 2024 (28/06/2024)
Thông tin tình hình tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2568 - DL. 2024
Tuyên truyền năm nào cũng là tận thế của nhóm “Tà đạo” Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ (25/06/2024)
Tuyên truyền năm nào cũng là tận thế của nhóm “Tà đạo” Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại huyện Cần Giờ (21/06/2024)
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại huyện Cần Giờ
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại huyện Bình Chánh (20/06/2024)
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại huyện Bình Chánh
Chương trình “Cảm ơn Người lao động” năm 2024 tại Ban Tôn giáo (22/05/2024)
Chương trình “Cảm ơn Người lao động” năm 2024 tại Ban Tôn giáo
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (21/05/2024)
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại Quận 12 (20/05/2024)
Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại Quận 12
Tổ chức đoàn thăm các cơ sở thờ tự Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024 (13/05/2024)
Tổ chức đoàn thăm các cơ sở thờ tự Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024
Xem theo ngày:
Tìm