Hà Nội, TP.HCM thí điểm trung tâm phục vụ hành chính công một cấp từ tháng 9 (15/07/2024)
Hà Nội, TP.HCM thí điểm trung tâm phục vụ hành chính công một cấp từ tháng 9
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 2023 (17/08/2023)
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 2023
Kế hoạch thực hiện chương trình tổng thế cải cách hành chính (17/08/2023)
Kế hoạch thực hiện chương trình tổng thế cải cách hành chính
Danh mục 19 Thủ tục hành chính (14/08/2023)
Danh mục 19 Thủ tục hành chính
Sắp xếp đơn vị hành chính: Tinh gọn bộ máy, đảm bảo quyền lợi nhân dân (08/08/2023)
Sắp xếp đơn vị hành chính: Tinh gọn bộ máy, đảm bảo quyền lợi nhân dân
Xem theo ngày:
Tìm