Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh gặp mặt kiều bào đạo Cao Đài tham dự Đại lễ Hội Yến Diêu Trì cung Ngày đăng: 02/10/2023 (03/10/2023)
Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh gặp mặt kiều bào đạo Cao Đài tham dự Đại lễ Hội Yến Diêu Trì cung Ngày đăng: 02/10/2023
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gửi thư chúc mừng Hội nghị của Ủy ban Bác ái xã hội (02/10/2023)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gửi thư chúc mừng Hội nghị của Ủy ban Bác ái xã hội
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng tiếp Đoàn Ủy ban Dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (27/09/2023)
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng tiếp Đoàn Ủy ban Dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức tham dự Đại hội đại biểu Tịnh độ Cư sĩ Phật hội tỉnh Hậu Giang lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 (27/09/2023)
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức tham dự Đại hội đại biểu Tịnh độ Cư sĩ Phật hội tỉnh Hậu Giang lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028
Bộ Nội vụ trả lời cử tri Hải Phòng nội dung liên quan đến công tác tôn giáo (25/09/2023)
Bộ Nội vụ trả lời cử tri Hải Phòng nội dung liên quan đến công tác tôn giáo
Bộ Nội vụ: Kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tổ chức của Hội thánh Đức Chúa trời mẹ (18/09/2023)
Kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tổ chức của Hội thánh Đức Chúa trời mẹ
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn (13/09/2023)
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn
Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tham dự Đại hội Môn sanh nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu (13/09/2023)
Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tham dự Đại hội Môn sanh nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu
Bộ Nội vụ đề xuất điều kiện thành lập mới hoặc sáp nhập thôn, tổ dân phố (07/09/2023)
Bộ Nội vụ đề xuất điều kiện thành lập mới hoặc sáp nhập thôn, tổ dân phố
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân đại lễ Vu lan Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 (29/08/2023)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân đại lễ Vu lan Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023
Xem theo ngày:
Tìm